Meer Werk Voor Advocaten?; Nieuw Protocol Bij De Politie

Gepubliceerd op 11 september 2023 om 20:16

Geschreven door: Rebecca Kiramman, Foto's door: Rebecca Kiramman

VIJFHUIZEN - Vanaf vandaag, maandag 11 september, gaat het nieuwe basisprotocol met gedragsregels in voor het korps van Vijfhuizen. Alle leden van het korps zullen opnieuw hun ambtseed afleggen. Daarmee gaan zij akkoord met het nieuwe protocol en zullen zij dit na gaan leven. Als een agent de eed verbreekt door zich niet aan het protocol te houden kan dit ernstige consequenties hebben. Er wordt dus verwacht dat de agenten hun eigen verantwoordelijkheid nemen om zich te gedragen volgens de regels. 

 

Toen ik Dennis Woeshoem, de nieuwe 03 van korps Vijfhuizen, sprak over het protocol vertelde hij dat het korps eerder geen inzichtelijk protocol had. De gedragsregels werden mondeling overgedragen en waren niet voor alle agenten even duidelijk. Hij hoopt dat het protocol duidelijkheid biedt en ervoor zorgt dat er geen verwarring meer ontstaat, zoals bijvoorbeeld bij de meest recente rechtzaak. Het protocol zal op dit moment alleen gedeeld worden met de politie en advocaten. Er zal gekeken worden naar wat voor effect dit heeft en er is een kans dat over een tijd het protocol alsnog openbaar wordt voor burgers.

 

 

Het protocol is vier pagina's lang. In de inhoudsopgave staan 8 hoofdstukken; Ambtseed, corruptie, bewijslast (direct en indirect bewijs), Pursuit Intervention Technique, aanhouden en arresteren, oplezen van de cautie en rechten, vuurwapenbeleid en als laatste de-escalerend werken. Ik zal over een aantal punten extra informatie en uitleg geven. Als eerst wordt er beschreven dat wanneer je als lid van het korps de eed verbreekt er verschillende maatregelen kunnen volgen. De maatregelen kunnen kleine dingen zijn zoals een waarschuwing of boete maar er zijn ook heftigere consequenties. Het kan zijn dat een agent zijn specialisatie wordt afgenomen of dat hij/zij zelfs ontslagen wordt bij een zware schending van het protocol.

 

Er wordt ook beschreven wat voor bewijs er nodig is om een verdachte te kunnen vervolgen. Dit kunnen verschillende soorten bewijs zijn. Verder wordt de bekende pitmanouvre ook besproken. Deze manoeuvre wordt soms gebruikt in achtervolging. Er zijn een aantal voorwaarden voordat de pitmanouvre ingezet mag worden en de manoeuvre mag alleen gericht zijn op de achterwielen van het verdachte voertuig. 

 

Er wordt beschreven dat er geen onnodig geweld mag worden gebruikt en dat de ethische normen altijd gehandhaafd moeten worden. Als laatste wordt er uitgelegd dat het korps niet escalerend maar de-escalerend werkt. 

 

Als jij het idee hebt dat je onjuist bent behandeld door een agent heb je vanaf nu dus de mogelijkheid de agent daar zelf ook op aan te spreken door te vragen of hij/zij wel volgens het protocol handelt. Als je echt het gevoel hebt dat er iets niet volgens de regels is gegaan of als je meer informatie wilt over een voorval kan je altijd langs gaan bij 'Koos busters advocaten en partners' of je kan ze een bericht sturen via de SMS. Dan kunnen zij later contact met je opnemen. Het is wel handig om dan te zorgen dat je beeldmateriaal, audio opnames of getuigen hebt om jouw verhaal te versterken.

 

Er zal binnenkort ook een wijziging komen in hoe rechtzaken verlopen in Vijfhuizen. De rechtzaken zullen korter duren, er zal dus hopelijk geen 3 uur durende rechtzaak meer zijn.Voor inwoners van Vijfhuizen komt er ook een interessante wijziging aan, er wordt gekeken naar een mogelijkheid om juryplicht in te voeren. Dit betekent dat je opgeroepen kan worden om een rechtzaak bij te wonen en zelfs mee kan beslissen over de uitkomst van de rechtzaak. Hier horen we hopelijk binnenkort meer over.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.